Projectile motion experiment

Projectile motion experiment

Nội dung thí nghiệm:

Sự độc lập của chuyển động X và Y.

Vận tốc ban đầu đối với thời gian bay.

Góc đối với phương ngang.

EX5502_MAIN_178347

Cấu hình thiết bị:

Máy phóng nhỏ

ME-6825A

cái

01

Phụ kiện đo thời gian bay

ME-6810

cái

01

Cổng quang

ME-9498A

cái

02

Giá đỡ cổng quang

ME-6821A

cái

01

Kẹp bàn đa năng

ME-9376B

cái

01

Giấy than (100 tờ)

SE-8693

bộ

01

Thước dây 30m

SE-8712A

cái

01

Quả rọi

ME-9868

bộ

01

Adapter số

PS-2159

cái

01

Thiết bị xử lý dữ liệu và hiển thị kết quả thí nghiệm màn hình cảm ứng kèm SPARKlink Air

PS-3103

Cái

01

Đồng hồ đo thời gian hiện số

ME-8930

Cái

01

 

Link sản phẩm:

https://www.pasco.com/prodCompare/projectile-motion-experiment/index.cfm