Telescope-microscope experiments

Telescope-microscope experiments

Nội dung thí nghiệm:

Các hệ đa thấu kính

Độ phóng đại

Thị sai

Mô tả của các ảnh

EX9988_inuse_MAIN_172240

Cấu hình thiết bị:

Nguồn sáng

OS-8470

 Cái

01

Bộ giữ thấu kính có điều chỉnh

OS-8474

 Bộ

01

Bộ thấu kính quang học

OS-8456

 Bộ

01

Màn quan sát

OS-8460

 Cái

01

Ray quang học 1.2 m

OS-8508

 Cái

01

 

Link sản phẩm:

https://www.pasco.com/prodCatalog/EX/EX-9988_telescope-microscope/index.cfm