Reflection-refraction experiments

Reflection-refraction experiments

Nội dung thí nghiệm:

Định luật khúc xạ ánh sáng

Hiện tượng phản xạ toàn phần

Lăng kính

Thấu kính

EX9987_inuse_MAIN_172276

Cấu hình thiết bị:

Bộ quang học tia OS-8516A bộ 01
Nguồn sáng quang học cơ bản OS-8470 cái 01
Lăng kính   bộ 01

Link sản phẩm:

https://www.pasco.com/prodCatalog/EX/EX-9987_reflection-and-refraction/index.cfm