Ray optics laser system

Ray optics laser system

Nội dung thí nghiệm:

Định luật khúc xạ ánh sáng

Hiện tượng phản xạ toàn phần

Lăng kính

Thấu kính

SE8506_inuse_MAIN_169251 SE8506_ENLRG_169248

Cấu hình thiết bị:

Hộp tia Laser

cái

01

Màn chắn tia Laser

cái

01

Các thấu kính hai mặt lồi

bộ

01

Thấu kính hai mặt lõm

cái

01

Thấu kính phẳng – lõm

cái

01

Các thấu kính hình chữ “D” (bán kính 4.5 cm và 7.5 cm) (bộ 2)

bộ

01

Các gương phẳng, lồi và lõm

bộ

01

Lăng kính góc vuông

cái

01

Hình chữ nhật (6 cm x 10 cm)

cái

01

Sợi quang (2 cm x 20 cm)

cái

01

Các tấm khuôn

bộ

01

Bảng trắng bằng thép (56.5 cm x 41.5 cm)

cái

01

Link sản phẩm:

https://www.pasco.com/prodCompare/ray-optics-laser-system/index.cfm