Thermal expansion of solid

Thermal expansion of solid

Nội dung thí nghiệm:

Xác định Hệ số giãn nở dài của kim loại

TD8578-inuse_MAIN_170852

Cấu hình thiết bị:

Thiết bị giãn nỡ nhiệt

TD-8578

bộ

01

Máy phát hơi nước

TD-8556A

cái

01

Đồng hồ vạn năng hiện số

1011

cái

01

Link sản phẩm:

https://www.pasco.com/prodCatalog/TD/TD-8558_thermal-expansion-apparatus/