Statics system

Statics system

Nội dung thí nghiệm:

Định luật Hooke – Đo lực; Cộng lực – Lực tổng hợp và Lực cân bằng; Lực phân tích: Lực thành phần; Mômen lực – Các lực song song; Mômen lực – Các lực không song song; Trọng tâm;  Sự cân bằng của các vật rắn; Các lực trên một mặt phẳng nghiêng; Ma sát trượt; Chuyển động điều hòa đơn: Khối lượng trên một lò xo/Con lắc; Các máy đơn giản – Đòn bẩy/Mặt phẳng nghiêng/Puli; Các lực trên một dầm; Máy Atwood biến đổi

ME9502_ENLRG_172828

Cấu hình thiết bị:

Bảng có gắn từ tính

ME-9503

Bộ

01

Gói các phụ kiện

ME-9505

Bộ

01

+ Bao gồm: Các bộ lắp ròng rọc lớn, nhỏ; xe khối lượng; khối ma sát; bộ lắp ráp mặt phẳng nghiêng; bộ lắp ráp bánh xe mô men, bánh xe lực…

     

Gói phụ kiện thay thế

ME-9504

Bộ

01

+ Bao gồm: Bộ lắp ráp hiển thị mô men; cuộn dây nilon; các loại vít có tai hồng; kẹp kéo căng dây

     

Bộ khối lượng và móc treo

ME-8979

Bộ

01

+ Gồm có các quả cân khối lượng: 100 g (3 quả),50 g (3 quả), 20 g (6 quả), 10 g  (3 quả), 5 g (3 quả), 2 g (3 quả), 1 g (3 quả), 0.5 g (3 quả) và hộp đựng.

     

Link sản phẩm:

https://www.pasco.com/prodCompare/statics-system/index.cfm