Photoelectric effect system

Photoelectric effect system

Nội dung thí nghiệm:

Khảo sát hiện tượng quang điện và xác định hằng số Planck

SE6609_ENLRG_160720

Cấu hình thiết bị:

Đèn thủy ngân có vỏ bọc

Cái

01

Đường ray, 60 cm

Cái

01

Đi ốt quang có vỏ bọc

Cái

01

Nguồn cho đèn thủy ngân

Cái

01

Bộ khuếch đại dòng DC

bộ

01

Nguồn điều hòa DC (điện áp ổn định)

Cái

01

Bánh lọc (365, 405, 436, 546, 577 nm)

Cái

01

Link sản phẩm:

https://www.pasco.com/prodCompare/photoelectric-effect-system/index.cfm