Determines the wavelength of light

Determines the wavelength of light

Nội dung thí nghiệm:

Quan sát hiện tượng giao thoa ánh sáng qua khe Young

Đo bước sóng ánh sáng.

EX5545A_MAIN_171720

Cấu hình thiết bị:

Băng quang học 1.2m

OS-8508

Cái

01

Đi ốt Laser

OS-8525A

Cái

01

Khe nhiễu xạ chính xác

OS-8453

Cái

01

Màn quan sát

OS-8460

Cái

01

Compa quang (bộ 5 cái)

OS-8468

bộ

01

Link sản phẩm:

https://www.pasco.com/prodCompare/interference-and-diffraction-experiment/index.cfm