Determination of surface tension of liquids

Determination of surface tension of liquids

Nội dung thí nghiệm:

Đo lực kéo tác động lên các vòng kim loại ngay trước khi các lớp chất lỏng bị phá vỡ.

Xác định sức căng bề mặt từ các lực kéo đo được.

P1841

Cấu hình thiết bị:

Thiết bị để đo sức căng bề mặt cái 01
Đĩa thủy tinh, đường kính 95 mm, chiều cao = 55 mm cái 01
Cảm biến lực, 0.1 N cái 01
Thước cặp cái 01
Giá thí nghiệm II, 16 x 13 cm cái 01
Chân đế, hình chữ V, 20 cm cái 01
Cần đỡ, 47 cm, f 12 mm cái 01
Kẹp nhiều cần cái 01
Ethanol, hòa tan, 250 ml cái 01
Nước cất, 1 l cái 01