Discover freefall motion, determine the acceleration of free fall

Discover freefall motion, determine the acceleration of free fall

Nội dung thí nghiệm:

Khảo sát chuyển động rơi tự do và xác định gia tốc rơi tự do “g”

Cấu hình thiết bị:

ME9889_MAIN_173274

Bộ thiết bị khảo sát rơi tự do ME-9889 Bộ 01
Gồm có:      
– Hộp rơi tự do   cái 01
– Cáp điều khiển   cái 01
– Hộp điều khiển   cái 01
– AC adapter   cái 01
– Tấm đệm đo thời gian rơi   cái 01
– Công tắc định thời   cái 01
– Miếng đệm phóng   bộ 01
– Nhãn phóng để gắn miếng đệm phóng với vật   bộ 01
– Bóng nylon nhỏ   cái 01
– Bóng bằng nhựa lớn   cái 01
– Bóng gôn   cái 01
– Bóng gôn rỗng   cái 01
– Bóng thép 1″   cái 01
– Bóng thép 5/8″   cái 01
Đế cần lớn ME-8735 cái 01
Thanh đứng 120 cm ME-8741 cái 01
Thanh đứng 45 cm ME-8736 cái 01
Kẹp góc SE-9444 cái 01
Adapter số PS-2159 cái 01
Thiết bị xử lý dữ liệu và hiển thị kết quả thí nghiệm màn hình cảm ứng kèm SPARKlink Air PS-3103 Cái 01

Link sản phẩm:

https://www.pasco.com/prodCompare/discover-freefall-system/index.cfm