Standing-wave experiments

Standing-wave experiments

Nội dung thí nghiệm:

Bộ thí nghiệm biểu diễn về sóng dừng

WA9857A_IU_MAIN_187627

ME6978_inuse_MAIN_164841

Cấu hình thiết bị:

Bộ tạo rung dây WA-9857 Cái 01
Đế hình chữ A, loại nhỏ ME-8976 Cái 01
Đế cần lớn ME-8735 Cái 01
Thanh đứng dài 60cm ME-8977 Cái 01
Thanh đứng dài 90cm ME-8738 Cái 01
Kẹp con lắc ME-9506 Cái 01
Bộ tạo đèn chớp ME-6978 Cái 01
Đèn chớp ME-6982 Cái 03
Bộ phát sóng sin WA-9867 Cái 01

Link sản phẩm:

https://www.pasco.com/prodCatalog/WA/WA-9857_string-vibrator/

https://www.pasco.com/prodCompare/strobes/