Các hệ thống thực hành ADInstruments

Các hệ thống thực hành ADInstruments

Mang phương pháp học tích cực vào phòng thí nghiệm, lớp học hoặc khóa học trực tuyến  với các nền tảng phần mềm, nội dung tương tác và phần cứng dễ sử dụng của ADInstruments Các hệ thống thực hành có thể tùy chỉnh của ADInstruments cung cấp tất cả các thí nghiệm, phần cứng, phần mềm và bài giảng  mà bạn cần để dạy và tạo ra một môi trường học tập kích thích, hướng dẫn học sinh của bạn kết nối giữa lý thuyết và thực hành. Học sinh có thể ghi lại và phân tích các tín hiệu sinh học của chính mình, giúp hiểu sâu hơn về các khái niệm khoa học – từ nghiên cứu cơ bản đến nâng cao. Một hệ thống giáo dục điển hình bao gồm:

  • Phần cứng thu thập dữ liệu đa năng PowerLab
  • Các đầu đo và phụ kiện phù hợp cho các thí nghiệm
  • Phần mềm học tập bao gồm các bài tập tự hướng dẫn với các tùy chọn học tập tích hợp Phần mềm được thiết kế theo phương pháp sư phạm của chúng tôi đã được chứng minh là giúp tăng mức độ tương tác của học sinh và cải thiện tỷ lệ hoàn thành khóa học, đồng thời linh hoạt để phù hợp với các yêu cầu công nghệ và giảng dạy cụ thể của mỗi giáo viên

Điểm nổi bật

  • Các bài tập học tập tích cực để hiểu sâu hơn về học sinh
  • Bài tập chuẩn bị sẵn
  • Các công cụ hoàn chỉnh cho các bài tập giảng dạy về tim mạch, hô hấp và tâm sinh lý cùng nhiều công cụ khác
  • Các hệ thống đáng tin cậy, dễ sử dụng với phần cứng cấp độ nghiên cứu và phần mềm học tập tích hợp
  • Các hệ thống có thể tùy chỉnh với bộ dụng cụ tiết kiệm chi phí cho các lĩnh vực đặc biệt

see more…

adi edu