Thiết bị mô phỏng tín hiệu bệnh nhân

Thiết bị mô phỏng tín hiệu bệnh nhân

AMPS-1

Nhà sản xuất: Datrend / Canada
Các chức năng chính:

■ 12 mô phỏng ECG dẫn với 9 đầu ra độc lập cho mỗi đầu tín hiệu
■ 16 phân đoạn ST: 8 tăng và 8 giảm
■ Độ lệch trục: Bình thường (trung gian), ngang, và dọc.
(Sửa đổi ECG đường cơ sở trong loạn nhịp)
■ Chế độ sơ sinh: Chiều rộng sóng ECG R giảm xuống còn 40ms
■ Thử nghiệm chức năng đo ECG
■ 52 Lựa chọn loạn nhịp
■ Mô phỏng Nhiệt độ và Hô hấp
■ Mô phỏng tín hiệu tạo nhịp
■ Giảng dạy về khử rung tim
■ Điều khiển từ xa thông qua RS-232
Tùy chọn khác
2 hoặc 4 Kênh BP cách ly điện, bao gồm mô phỏng Swan-Ganz
■ Cung lượng tim
■ Cơ tim Mechanical Fetal Heart
■ Mô phỏng bào thai, mẹ và IUP