Dịch vụ kỹ thuật

Dịch vụ kỹ thuật

Hiệu chỉnh, bảo dưỡng, vận hành và đào tạo

  • Cung cấp các dịch vụ hiệu chỉnh
  • Lắp đặt vật liệu, vận hành và hướng dẫn người sử dụng
  • Thử nghiệm và vận hành
  • Tư vấn cho khách hàng trong việc lựa chọn thiết bị.
  • Hộ trỡ việc giám sát, điều hành dự án

Dịch vụ hỗ trợ sau bán hàng

  • Đội ngũ kỹ thuật viên chuyên nghiệp luôn hỗ trợ tận tình khách hàng trong quá trình sử dụng thiết bị do công ty cung cấp.
  • Nhanh chóng trả lời các câu hỏi kỹ thuật của người sử dụng
  • Cung cấp dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị chuyên nghiệp.