Fire Testing Apparatus

Fire Testing Apparatus

   Thu chay-ISO 1182 instrument  Thu chay-ISO 5657-kha nang bat lua    Thu chay-ISO 11925 ngon lua don

Thiết bị thử tính không cháy của vật liệu

ISO 1182

Thiết bị thử khả năng bắt lửa của VLXD với nguồn nhiệt bức xạ ISO 5657

Thiết bị thử nghiệm nguồn lửa đơn

ISO 11925-2

 Thu chay-ISO 5660 con nhiet luong  Thu chay-ISO 9239 chay lan    Thu chay-ISO 5659-2 thu sinh khoi

Thiết bị đo nhiệt lượng hình nón – Côn nhiệt lượng

ISO 5660

Thiết bị thử đặc tính lan truyền ngọn lửa trên bề mặt vật liệu ISO 9239-1

Buồng thử nghiệm độ sinh khói của plastics-phương pháp mật độ quang

ISO 5659-2

 Thay chay-ISO 4589-3 chi so O2 o T cao  Thu chay-ISO 4589-2 chi so O2 o T thuong  Thu chay-ISO 3795 noi that oto

Thiết bị xác định đặc tính cháy theo chỉ số oxy ở nhiệt độ cao

ISO 4589-3

Thiết bị xác định đặc tính cháy theo chỉ số oxy ở nhiệt độ môi trường ISO 4589-2

Thiết bị xác định đặc tính cháy của vật liệu nội thất phương tiện giao thông

ISO 3795

TCVN 10211:2013

     
 Thu chay-ISO 6942-quan ao bao ho  Thu chay-ISO 9151-quan ao bao ho-truyen nhiet  Thu chay-ISO 15025 quan ao bao ho-Thu muc lan truyen ngo lua

Thiết bị thử khả năng chống cháy của quần áo bảo hộ với nguồn nhiệt bức xạ

ISO 6942

Thiết thị xác định khả năng truyền nhiệt của quần áo bảo hộ khi tiếp xúc với ngọn lửa ISO 9151

Thiết bị thử mức lan truyền ngọn lửa của quần áo bảo hộ và vải dệt

ISO 15025:2016;  ISO 6940; ISO 6941