Thiết bị thí nghiệm trong phòng

Thiết bị thí nghiệm trong phòng

infraTest-Wheel-Tracking infraTest-Dam lan infraTest-Mixer
 Thiết bị thử vệt hằn bánh xe Máy đầm lăn tự động 30 kN Máy trộn bê tông nhựa 30 L
DT&T-UTM-Hydraulic  DT&T-UTM-Electromechanical DT&T-Impact-Tester
Máy thử kéo nén thủy lực đa năng Máy thử kéo nén điện cơ đa năng Thiết bị thử độ dai va đập
     
Máy thử nén bê tông bán tự động 200 – 300 tấn Máy thử nén bê tông tự động 200 – 300 tấn Máy thử uốn bê tông

 

     
Máy thử nén/uốn xi măng bán tự động Máy thử nén/uốn xi măng tự động Máy trộn xi măng tự động

 

Orton-Dilatometer  Thu do cung Mohs Kiem tra kich thuoc va do thang canh gach men
Máy đo hệ số giãn nở nhiệt Orton Bút thử độ cứng Mohs Thiết bị đo kích thước và độ thẳng của gạch men 

 

Thu-uon-gach Thu mai mon sau gach ko trang men Thu mai mon gach men
Máy thử uốn gạch men Máy thử mài mòn sâu gạch không tráng men Máy thử mài mòn gạch men